* * * * *

 

* * * * *

 

            ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения с предмет: „Доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за период от три учебни години 2019/2020г„ 2020/2021г, и 2021/2022г. в Основно училище „Христо Ботев“ с. Лиляк, общ. Търговище На основание чл. 136 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" в сила от 05.03.2019г. Срок за набиране на предложения 07.10.2019г. Обявление - изтегли тук

Заповед за утвърждаване на избран от училището изпълнител на доставките по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" виж тук

 

* * * * *

 

 

 с. Лиляк,  ул. "Никола Вапцаров" №6,  0894451266  email: ou_hb.lil@abv.bg 

 

Custom Search

 

 

Електронен дневник - вход за родители и ученици 

  Отчет за изпълнението на бюджета

 

 Сдружение училищно настоятелство "Христо Ботев-Лиляк"

 

  Обществен съвет към ОУ"Христо Ботев" с. Лиляк

 

 Училищни правила за достъп до обществена информация

 

 Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

 

 Наръчник за родители