* * * * *

            ОБЯВЛЕНИЕ

за набиране на предложения с предмет: „Доставка на продукти по Схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за период от три учебни години 2019/2020г„ 2020/2021г, и 2021/2022г. в Основно училище „Христо Ботев“ с. Лиляк, общ. Търговище На основание чл. 136 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" в сила от 05.03.2019г. Срок за набиране на предложения 07.10.2019г. Обявление - изтегли тук

Заповед за утвърждаване на избран от училището изпълнител на доставките по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" виж тук

 

* * * * *

            С редица мероприятия отбелязахме днес, 146 години от обесването на Апостола на свободата в ОУ “Христо Ботев“ с. Лиляк. Учениците от всички класове и техните преподаватели подготвиха и представиха програма – рецитал. Изработено и поставено на видно място в сградата на училището бе информационно табло, а в компютърния кабинет бяха прожектирани видео материали за живота и делото на Васил Левски.

 

             >   >   

* * * * *

 

                                    Седмица на програмирането

            По случай Европейската седмицата на програмирането в ОУ „Христо Ботев“ с. Лиляк се проведоха мероприятия свързани с популяризиране на дигиталното образование и киберсигурността в интернет пространството. В компютърния кабинет учениците бяха запознати с видеообръщението на г-жа Мария Габриел комисар в Европейската комисия. Разяснени бяха посланията, които се отправят към ползвателите на комуникационните цифрови технологии. Начините за повишаване на безопасността, при обмен на информация и разумното използване на различните приложения.
            Учениците от 7 клас под ръководството на своя преподавател Мирослав Мирчев, изработиха информационно табло с електронни елементи, с цел да покажат етапите от развитието на цифровите технологии и приноса на България в световното дигитално общество. Визуално е представен програматор, който преобразува тактовите импулси от „единици и нули“ в цифри. В началото на учебната година учениците наблюдаваха с огромен интерес работата на г-н Мирчев, по преминаването на училищният звънец от управляван механично чрез бутон, към автоматизирано, дигитално управление. Използваните за целта материали са дарени от Албена Даскалова местна бизнес дама.
            На фотосите се представят моменти от подготовката и реализацията на мероприятията свързани с популяризиране седмицата на програмирането. Изготвяне на презентации, работа с нови приложения. Оказване на взаимопомощ в интернет пространството. Спазване на нормите на поведение при използване на комуникационните средства в училище и обществената среда.

 

          

* * * * *

 

                                    Да сбъднем мечтите си!

            Ученици и учители от училището, участваха в Концертна програма под надслов „Да сбъднем мечтите си!“, която е част от информационната кампания организирана от ОУ“Христо Ботев“ с. Лиляк и други училища от община Търговище, за разясняване сред родители и общественост на взаимните ползи от образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в училищата и детските градини.
            Концертът бе изнесен на 24.10.2018г., пред многобройна публика на сцената на СУУУС „Св. Иван Рилски“ гр. Търговище. Сред официалните гости на изявата бяха г-н Митко Стайков областен управител на Област Търговище, г-жа Елка Станчева началник на РУО-Търговище, г-н Живко Антонов кмет на с. Лиляк, експерти от Община Търговище и РУО-Търговище, както и директори на училища и детски градини.
            Учениците от 4 клас на ОУ“Христо Ботев“ с. Лиляк, с ръководител г-жа Юрке Ибрямова представиха много артистично училището, поднасяки на ръкопляскащата публика хумористичните скечове „Дядо вади ряпа“ и „Новинарска емисия“. Радостта и гордостта от постигнатото личеше в очите на всички участници по време на изпълненията им. Да продължават да сбъдват мечтите си без страх, всеки ден, си пожелаха с усмивка на изпроводяк участници и публика. ( Снимки виж тук )

 

 

 с. Лиляк,  ул. "Никола Вапцаров" №6,  0894451266  email: ou_hb.lil@abv.bg 

 

Custom Search

 

 

  Отчет за изпълнението на бюджета

 

 Сдружение училищно настоятелство "Христо Ботев-Лиляк"

 

  Обществен съвет към ОУ"Христо Ботев" с. Лиляк

 

 Училищни правила за достъп до обществена информация

 

 Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали

 

 Наръчник за родители