Основно училище "Христо Ботев"

 

Адрес: с. Лиляк   7760

         общ. Търговище

         ул. "Никола Вапцаров" №6

тел:  0894451266

email: ou_hb@ou-lilyak.com; 2500114@edu.mon.bg;

          ou_hb.lil@abv.bg


Директор: Мария Манева - email: mariyamaneva@ou-lilyak.com