Основно училище "Христо Ботев"

 

с. Лиляк

общ. Търговище

ул. "Никола Вапцаров" №6

тел: 0894451266

email: ou_hb.lil@abv.bg