ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

„BG05M2OP001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности – фаза І“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

Публична изява

С две награди се завърнаха учениците от отбора по тенис на маса на ОУ“Христо Ботев“ с. Лиляк

Учениците от отбора по тенис на маса на ОУ“Христо Ботев“ с. Лиляк, сформиран като група по проект „Твоят час“ за учебната 2016-2017г. с ръководител Венелин Марков, взе участие в Общинското първенство по тенис на маса организирано от ЦПЛР „Обединен детски комплекс- Търговище“, който се проведе в периода от 21.02 до 23.02.2017г в град Търговище. Мероприятието бе заложено, като част от публичните изяви на групата по проект „Твоят час“ и бе осъществено с голямо въодушевление и висок спортен дух от страна на отбора, за което говорят и двете награди, с които учениците се завърнаха от Търговище. Във възрастовата група на юношите 8-10 клас възпитаниците на г-н Марков, завоюваха 4 място, а на провелото се вчера първенство за ученици от 5-7 клас, отбора се класира на сребърното 2-ро място.
Браво момчета!

 

            

* * * * *

 

Група за занимания по интереси „Тенис на маса“ с ръководител Венелин Марков

1 Есин Исмаилова Исмаилова 5 а клас
2 Айсун Айгюнова Мъстанова 5 а клас
3 Шенол Салимов Хабилов 6 а клас
4 Северин Северинов Христов 7 а клас
5 Светослав Ангелов Сергеев 7 а клас
6 Станислав Ангелов Сергеев 7 а клас
7 Мартин Бойков Петров 8 а клас
8 Харизан Данаилов Харизанов 8 а клас
9 Стефан Стефанов Иванов 6 a клас
10 Ержан Русев Ангелов 7 а клас