Директор

Мария Манева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учители в начален етап

    І клас - Дафинка Ненкова

    ІІ клас - Ирена Герова

    ІІІ клас - Йорданка Борисова

    ІV клас - Юрке Ибрямова

 

 

Учители в прогимназиален етап

    Дарина Николова - Български език и литература и музика

    Мирослав Мирчев - Математика, човекът и природата, физика и астрономия, информационни технологии

    Красимир Колев - Немски език, изобразително изкуство

    Десислава Димова - История и цивилизация, гиография и икономика, изобразително изкуство, домашна техника и икономика и технологии

    Венелин Марков - Физическо възпитание и спорт

 

 

                      

 

 

Учители в групи за целодневна организация

    ГЦДО І-ІІклас - Феодора Димова

    ГЦДО ІІІ -ІV клас - Стефан Статев

    ГЦДО V-VІІІ клас - Цвета Христова

 

 

Педагогически съветник

    Мариана Пеева