Директор

Мария Манева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


Учители в начален етап

    І клас - Йорданка Борисова - старши учител в начален етап

    ІІ клас - Йорданка Борисова - старши учител в начален етап

    ІІІ клас - Юрке Ибрямова - старши учител в начален етап

    ІV клас - Дафинка Ненкова - старши учител в начален етап

 

 

Учители в прогимназиален етап

    Дарина Николова - старши учител по български език и литература и изобразително изкуство

    Петя Любенова - старши учител по математика, човекът и природата, физика и астрономия, информационни технологии

    Красимир Колев - старши учител по немски език, изобразително изкуство

    Радослав Радев - учител по история и цивилизация, гиография и икономика, музика, технологии и предприемачество

    Дайана Душанова- учител по физическо възпитание и спорт

 

 

Учители в групи за целодневна организация

    ГЦОУД І-ІІклас - Феодора Димова- старши учител

    ГЦОУД ІІІ -ІV клас - Мария Събева - учител

    ГЦОУД V-VІІІ клас - Цвета Христова - учител

 

 

Педагогически съветник

    Анелия Иванова