Директор

Мария Манева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учители в начален етап

    І клас - Юрке Ибрямова - старши учител в начален етап

    ІІ клас - Дафинка Ненкова - старши учител в начален етап

    ІІІ клас - Ирена Герова - старши учител в начален етап

    ІV клас - Йорданка Борисова - старши учител в начален етап

 

 

Учители в прогимназиален етап

    Дарина Николова - старши учител по български език и литература и изобразително изкуство

    Мирослав Мирчев - старши учител по математика, човекът и природата, физика и астрономия, информационни технологии

    Красимир Колев - старши учител по немски език, изобразително изкуство

    Десислава Димова - старши учител по история и цивилизация, гиография и икономика, изобразително изкуство, домашна техника и икономика и технологии

    Дайана Душанова- учител по физическо възпитание и спорт

 

 

                      

 

 

Учители в групи за целодневна организация

    ГЦОУД І-ІІклас - Стефан Статев - старши учител

    ГЦОУД ІІІ -ІV клас - Феодора Димова - старши учител

    ГЦОУД V-VІІІ клас - Цвета Христова - старши учител

 

 

Педагогически съветник

    Анелия Иванова