Училищен конкурс за „Най-добре украсена в коледно–новогодишен стил класна стая” 2022

                         Може да гласувате за класните стаи на различните класове, като натиснете "харесвам" под албумите.

      Конкурсът се провежда изцяло в електронна среда в периода от 02.12 до 19.12.2022г.
      Участници са учениците от І до VІІ клас на ОУ“Христо Ботев“ с. Лиляк посредством изработване и инсталиране на коледна украса в класните си стаи в училището.
      Ще бъдат присъдени предметни награди и грамоти за първо, второ и трето място.
      Оценяването и класирането ще бъдат извършени от всички гласували с "харесвам" за албумите със снимки на украсените класни стаи.

      Гласовете ще бъдат отчетени на 19.12.2022г. след 10.00ч. Събралите най - много гласове три класа ще получат наградите си по време на „Зимния празник”.