Изтегли  Седмично разписание за начален етап

 

  Изтегли  Седмично разписание за прогимназиален етап

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.:: MManeva Web Design ::.

 

Седмично разписание на учебните часове през І срок на учебната 2021-2022 година

 

* Часът по физическо възпитание и спорт, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности по чл.92 от ЗПУО