Свободни места за ученици

>> Съгласно чл. 104, ал. 2 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, ОУ “Христо Ботев” обявява следните свободни места за ученици в паралелките към 20.02.2023г.


Клас/ паралелка      Брой свободни места

1 а                                         12

2 а                                         12

3/4 а                                       8

5/6 а                                     12

7 а                                         15

 

…………………………………………………………………………………………………………………

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «ХРИСТО БОТЕВ» ОБЯВЯВА

Прием в първи клас за учебната 2023/2024:

Уважаеми родители,
Вашето дете ще бъде в първи или пети клас! Знаем колко е важно детето Ви да бъде обградено с внимание, търпение и обич! Всичко това, заедно с професионална компетентност и позитивна и уютна атмосфера Вие ще откриете в Основно училище „Христо Ботев” с. Лиляк!
Ние Ви предлагаме:
• Едносменен режим на обучение;
• Целодневна организация на учебния процес;
• Компетентни и опитни педагогически специалисти;
• Безплатни учебници и учебни тетрадки;
• Безплатна закуска и обяд за децата, които посещават редовно занятия и занималня;
• Безплатен транспорт (учениците са придружени от възпитател в автобуса);
• Компютърен кабинет

Документи за записване на учениците в първи клас се подават в канцеларията на училището всеки ден до 31.05.2023г, от 8.30ч до 14.30ч, както следва:
• Заявление за приемане;
• Декларация с необходимите лични данни;
• Оригинал на удостоверението за завършен подготвителен клас/група или декларация от родителя, че детето не е посещавало подготвителен клас/група за записване в първи клас. Удостоверение за завършен начален етап на основното образование и Удостоверение за преместване за учениците за записване в пети клас обучавали се в друго училище.