Дневен режим

  Седмично разписание

  Графици

  Неучебни дни

  Учители

  Проекти

  Прием в І клас

  Национално външно оценяване

 

 

 Юбилеен вестник

 Архив новини

 Профил на купувача

 Архив новини

 

 

 

Полезни връзки:

  РИО - Търговище

  Министерство на образованието, младежта и науката

  Община Търговище

  РЗИ - Търговище

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.2020г

 

 

Зимен празник - 20.12.2019г

 

 

Учениците от ПИГ ІІ-ІV клас на ОУ "Христо Ботев" се справиха блестящо с поставената им от г-н Статев задача: да изработя...

 

 

 

Прoлетнти крос.