ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк,

е общинско общообразователно училище, намиращо се на 7км от гр. Търговище, в което се обучават около 110 ученици, в 7 паралелки от І-ви до VІІ клас включително, в дневна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение. И понеже по статут училището е и средищно, това са деца от селата Лиляк, Пресиян, Александрово и Горна Кабда.

 

 

Материална база:

- 10 класни стаи и учебни кабинети;

- компютърен кабинет;

- ресурсен кабинет;

- физкултурен салон;

- библиотека

 

 

* * * * *

 

 

Училището е на едносменен режим с целодневна организация на обучението, като продължителността на учебният час е 35 минути за І и ІІ клас и 40 минути за ІІІ до VІІ клас.

 

 

Сформирани са три групи за целодневна организация, в които са обхванати 75 ученици. Заниманията в групите за целодневна организация се провеждат следобяд по утвърден за всяка група график и включват:

- организиран отдих и физическа активност;

- самоподготовка;

- занимания по интереси.

 

 

 

 

 

 

 

 

   - емблема/ лого

 

 

 

 

 

   - Химн на Основно училище „Христо Ботев” с. Лиляк


(Написан по случай 150 годишнината на училището)

 

 

 

   1. Ех, училище любимо в тебе дружно ний живеем,
   ще се учим, да успеем, да вървим напред.
   Светъл образ ни е Ботев, светъл лъч признат заветен.
   Той в сърцата ни живее - ще вървим напред.

   Припев:
   В теб, с весел глас, влизам в час с другар верен.
   В теб, с весел глас, влизам в час с другар.

   2. Знанието ни увлича, с книгите ни то привлича,
   а учителите наши верен са компас.
   В слънчевия ден последен, ще си тръгнем помъдрели.
   С радост в сърцето живо - учили сме тук.
   Знанието ни увлича, с книгите ни то привлича,
   а учителите наши верен са компас.
   В слънчевия ден последен, ще си тръгнем помъдрели.
   С радост в сърцето живо - ще вървим напред.

   Ще вървим напред!


                     Текст и музика   Цветан Георгиев