ОУ "Христо Ботев" с. Лиляк,

е училище с вековни история и традиции намиращо се на 7км от гр. Търговище. Понастоящем училището събира в уникалната си 97 годишна сграда около 80 ученици от селата Лиляк, Пресиян и Александрово.

Учениците биват обучавани от високо квалифицирани и мотивирани учители с нестихващо желание за съмоусъвършенстване и предаване на знанията и уменията си на своите възпитаници.

Материалната база включва класни стаи и учебни кабинети, компютърен кабинет, ресурсен кабинет, физкултурен салон и библиотека.

На учениците се предоставят безплатно учебници и учебни помагала, закуска и обяд , и транспорт с училищен автобус.

 

 

 

 

* * * * *

 

 

Училището е на едносменен режим с целодневна организация на обучението, като продължителността на учебният час е 35 минути за І и ІІ клас и 40 минути за ІІІ до VІІ клас.

 

 

Сформират се групи за целодневна организация, в които биват обхванати почти всички ученици. Заниманията в групите за целодневна организация се провеждат следобяд по утвърден за всяка група график и включват:

- организиран отдих и физическа активност;

- самоподготовка;

- занимания по интереси.

 

 

 

 

 

 

 

 

   - емблема/ лого

 

 

 

 

 

   - Химн на Основно училище „Христо Ботев” с. Лиляк


(Написан по случай 150 годишнината на училището)

 

 

 

   1. Ех, училище любимо в тебе дружно ний живеем,
   ще се учим, да успеем, да вървим напред.
   Светъл образ ни е Ботев, светъл лъч признат заветен.
   Той в сърцата ни живее - ще вървим напред.

   Припев:
   В теб, с весел глас, влизам в час с другар верен.
   В теб, с весел глас, влизам в час с другар.

   2. Знанието ни увлича, с книгите ни то привлича,
   а учителите наши верен са компас.
   В слънчевия ден последен, ще си тръгнем помъдрели.
   С радост в сърцето живо - учили сме тук.
   Знанието ни увлича, с книгите ни то привлича,
   а учителите наши верен са компас.
   В слънчевия ден последен, ще си тръгнем помъдрели.
   С радост в сърцето живо - ще вървим напред.

   Ще вървим напред!


                     Текст и музика   Цветан Георгиев