НАЧАЛОТО …
Училището е открито през 1865г., като първоначално учебните занятия са се водели в една килия към тогавашната църква. Първи учител в новооткритото училище е Даскал Дянко от Търговище. От 1909г за училищната просветна дейност свидетелства заведената летописна книга.

************************************************************

ДАСКАЛ НИКОЛА


   Даскал Никола Стоянов е един от учителите оставили дълга светла диря, не само с продължителното си учителстване в училището, но и като първи кмет на село Лиляк, тогава Чикендин, след Освобождението. По време на управление му са построени новата църква и първата сграда, в която е заработило самостоятелно училището. То е построено на мястото на старата църква и макар паянтово, на два етажа и с общо четири стаи е побирало жадните за знания ученици от първо до четвърто отделение.
Даскал Никола Стоянов е роден през 1839г в Гърция, в семейството на търговец от Омуртаг и гъркиня, той получава добро образование и след кончината на майка му и завръщането на семейството в България се пазарява за учител в Чикендин. През 1891г, когато горите преминават от държавни в общински, с авторитета и познанствата си той успял да запази за селото 18376 декара гора, част от която заделил за училището и със средствата от нея през 1923г била съградена новата сграда за вече класното училище, в която то се помещава и до днес.

************************************************************

НОВОТО УЧИЛИЩЕ И НЕГОВИТЕ ВЪЗПИТАНИЦИ


   Строежът на ново училище става неотложен поради големия брой на учениците. С протокол №16 от 19 юни 1921г. от заседание на Общинските съветници и училищното настоятелство се определя място за строеж, а с паричните средства получени от експлоатацията на училищната гора и чрез безвъзмездния труд на жителите на село Лиляк, за 2 години бива построено новото училище, по проект на архитект Владимир Кузов.
   На 12.12.1923 г., макар по средата на учебната година училището се премества в новопостроената сграда. Радостта на ученици, учители и родители е много голяма. На тържеството за откриването на новата сграда бива съобщено, че от тук нататък училището ще носи името “Христо Ботев”.
   През 1932 г. училището прераства в основно с четири класа в началната степен и три в прогимназията, а през 1962 г. е разкрит и 8-ми клас и училището става осмокласно.
   През своето съществуване училището дава знания на хиляди ученици от селото и района. От неговите възпитаници израстват много икономисти, юристи, инженери, агрономи, математици, офицери и др. Първият възпитаник на училището завършил висше образование, е юристът Йордан Стаев Симеонов.

************************************************************

УЧИТЕЛИ


    Много са учителите в историята на училището, и макар най- трайна да е дирята на Даскал Никола, чийто възрожденски дух оставя отпечатък върху дейността на цялото село, за усвояването на знанията и постигането на просветната цел след освобождението са вложили своите сили и енергия също Панайот Бахнев от с.Вардун, Жечо Вълков от с.Лиляк, Стефан Даскалов от с.Лиляк, Атанас и Руска Чехларови, Жечка и Петко Дюлгерови, Еленка Божкова, Дафина и Йордан Добреви и Димо и Веска Бабалъкови.

    Ярка е и образователната следа на учителите Милка Даскалова, Живка Сотирова, Руска Дончева, Денка Христова, Цанка Трифонова, Живка и Стефан Цаневи, Иванка Цанева,Тинка Несторова, Станка Миланова, Иванка Димитрова,Атанаска Радева, Сава Иванов, Ганка Илиева, Искрен Калинов, Виолета Вълева, Николина Василева.

************************************************************

ДИРЕКТОРИ


  Директори, дали ум и сърце за образователното дело са: Екатерина Дянкова, Бабалъков, Стефан Савов, Ради Колев, Ради Божидаров, Донка Александрова, Атанас Колев, Желю Желев, Мария Манева.

 

 

 

 

   =>>Начало