Дневно разписание за учебната 2021-2022 година

 

Училището е на едносменен режим с целодневна организация на обучението, като продължителността на учебният час е 35 минути за І и ІІ клас и 40 минути за ІІІ до VІІ клас.

 

За учениците от І и ІІ клас учебните часове протичат при следния график:                                 

Час    Начало на часа   Край на часа    Междучасие
   1.      8:00 часа           8:35 часа         25 минути
   2.      9:00 часа           9:35 часа         15 минути
   3.      9:50 часа          10:25 часа        10 минути
   4.     10:35 часа         11:10 часа        10 минути
   5.     11:20 часа         11:55 часа

 

 

За учениците от ІІІ до VІІІ клас учебните часове протичат при следния график:

 

Час    Начало на часа   Край на часа   Междучасие
  1.      8:00 часа           8:40 часа         20 минути
  2.      9:00 часа           9:40 часа         10 минути
  3.      9:50 часа          10:30 часа        10 минути
  4.     10:40 часа         11:20 часа        10 минути
  5.     11:30 часа         12:10 часа        10 минути
  6.     12:20 часа         13:00 часа         5 минути
  7.     13:05 часа         13:45 часа

 

Заниманията в групите за целодневна организация са при следният график =>> Дневно разписание