>> Утвърден бюджет за 2024 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. март 2024 година

 

>> Утвърден бюджет за 2023 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. септември 2023 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. декември 2023 година

>> Касов отчет към м. март 2023

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. юни 2023 година

 

>> Утвърден бюджет за 2022 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. март 2022 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. юни 2022 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. септември 2022 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. декември 2022 година

 

>> Утвърден бюджет за 2021 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. март 2021 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. юни 2021 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. септември 2021 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. декември 2021 година

 

>> Утвърден бюджет за 2020 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. март 2020 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. юни 2020 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. септември 2020 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. декември 2020 година

 

>> Утвърден бюджет за 2019 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. март 2019 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. юни 2019 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. септември 2019 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. декември 2019 година

 

>> Утвърден бюджет за 2018 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. март 2018 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. юни 2018 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. септември 2018 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. декември 2018 година

 

>> Утвърден бюджет за 2017 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. март 2017 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. юни 2017 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. септември 2017 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. декември 2017 година

 

>> Утвърден бюджет за 2016 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. март 2016 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. юни 2016 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. септември 2016 година

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. декември 2016 година

 

>> Отчет за изпълнение на бюджета към м. декември 2015 година

 

 

     

 

 

body>